Luksacija patele je trajni ali kratkotrajni izpah pogačice iz kolenskega zgloba. Do izpaha lahko pride zaradi poškodbe, pri večini majhnih pasem pa je ta izpah genetsko pogojen. Kolenski zglob mora biti praviloma globok, tako omogoča pogačici, da se pri premiku kolena nemoteno giblje. Pri zdravem zglobu je to pomikanje nemoteno, saj pogačico dodatno držijo še ligamenti. Če so ligamenti slabi in zglob raven lahko pride do izpaha pogačice navzven ali navznoter.

Pri majhnih pasmah pride večinoma, do izpahov navznoter (medijalna luksacija).

Stopnja luksacije se meri od 0 – 4

Pri zdravem zglobu (0) se kolenska pogačica kljub iztegovanju ali zvijanju kolena ne more premakniti iz zgloba.

 

  • stopnja  1-2 pogačica izskoči iz zgloba, vendar jo lahko z pomikanjem vrnemo v prvotni položaj. V tej stopnji se pri psih kažejo kratkotrajne nepravilnosti v hoji.
  • stopnja 3 pogačica hitreje izstopi iz zgloba, vendar jo še vedno lahko vrnemo v njen pravilen položaj,
  • stopnja 4 izstopanje pogačice je trajno in se je ne da več vrniti v zglob.

 

Tretja in četrta stopnja luksacije (statična luksacija) je pri pseh opazna kot nepravilna oblika tačk, kjer so kolenski zglobi obrnjeni navznoter (medijalna) ali navzven (habituelna) luksacija.

Luksacija se meri z premikanjem kolenskega zgloba v stoječem ali ležečem stanju psa, brez sedativa ali narkoze.

Stopnjo luksacije lahko pregledamo tudi z rendgenom, vendar se pri takšnem načinu pregleda stopnji 1 in 2 zelo teško določita.

Za vzrejo bi se tako lahko uporabljali le psi, ki imajo patello 0, oz pri zelo redkih pasmah z luksacijo 1, vendar bi naj bil pogoj pri takih paritvah, da se pes z luksacijo 1 pari z psom, ki ima luksacijo 0.

 

 

 

 

                           

  1. Patella
  2. stegnenica
  3. ligamenti(vezi)
  4. golenica
  5. medijalna luxacija(navznoter)
  6. habituelna luxacija(navzven)